۲۱ اسفند, ۱۳۹۷
سه روند آموزشی که در سال 2019 انقلاب بزرگی در محل کار ایجاد خواهند کرد

سه روند آموزشی که در سال ۲۰۱۹ انقلاب بزرگی در محل کار ایجاد خواهند کرد

همانطور که سال جدید را شروع می‌کنیم، نگاه به جلو و تفکر در مورد روش هایی که تغییر در سال 2019 را یاد خواهند داد و چگونگی تأثیراتی که تغییرات بر محیط کار خواهند گذاشت، امری کلیدی است.
۱۷ اسفند, ۱۳۹۷
شرکت های کوچک و بزرگ چگونه یک فرهنگ دیجیتالی می سازند؟

شرکت های کوچک و بزرگ چگونه یک فرهنگ دیجیتالی می سازند؟

رهبران با تجربه در حوزه دیجیتال می­ دانند که در مقایسه چابکی با ثبات، تازه ­کارها و شرکت ­های بزرگ می­توانند موارد متعددی از یکدیگر یاد بگیرند.
۳۰ بهمن, ۱۳۹۷
شش مورد از بدترین روش ها به منظور معرفی کردن خودتان

شش مورد از بدترین روش ها به منظور معرفی کردن خودتان

نامیدن خودتان به عنوان بهترین فروشنده، وکیل برتر در این زمینه و بازاریاب دیجیتالی برتر در شهر انتخاب بسیار نامناسبی برای معرفی خودتان است.
۲۹ بهمن, ۱۳۹۷
تغییر پویای تقاضا نیروی کار دیجیتال

بازاندیشی کار در عصر دیجیتال – بخش سوم

شرکت‌ها در حال ایجاد تعداد زیادی شغل هستند که به دنبال آن نیازمند افرادی با مهارت‌های جدیدی و فهم دیجیتال برای انجام این مشاغل خواهند بود.
۲۲ بهمن, ۱۳۹۷
دنیای جدید عرضه‌ی نیروی کار

بازاندیشی کار در عصر دیجیتال – بخش دوم

آخرین تحقیق نشان می‌دهد که حدود 25 درصد از افراد دارای مشاغل سنتی تمایل دارند تا مشاغلی مستقل با خودمختاری بیشتر و کنترل ساعات کاری خود داشته باشند.
۱۷ بهمن, ۱۳۹۷
بحث پیرامون دیجیتال: جنگ نوین برای استعداد

بحث پیرامون دیجیتال: جنگ نوین برای استعداد

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که شرکت‌ها به هنگام اتخاذ و به‌کارگیری فرآیندهای دیجیتال با آن روبرو می‌شوند یافتن درست‌ترین استعداد برای انجام آن کار است و این حقیقتی انکارناپذیر است.
۱۵ بهمن, ۱۳۹۷
بازاندیشی کار در عصر دیجیتال

بازاندیشی کار در عصر دیجیتال – بخش اول

دیجیتالی شدن و اتوماسیون از مفروضات اساسی در ارتباط با مشاغل و کارمندان به‌شدت در حال گسترش می‌باشد. در اینجا چارچوب جدیدی برای تفکر در دنیای نوظهور امروزی ارائه خواهیم داد.
۱۳ بهمن, ۱۳۹۷
آموزش مجدد و مهارت‌یابی کارمندان در عصر اتوماسیون

آموزش مجدد و مهارت‌یابی کارمندان در عصر دیجیتال- بخش دوم

هرچه دیجیتالی شدن در حال تغییر دادن ساختار شرکت‌ها می‌باشد، تنها راه اندازه‌گیری میزان تأثیر این سرمایه‌گذاری‌ها در افزایش بهره‌وری، حضور افراد و فرآیندهایی است که بتوانند آن را اندازه‌گیری نمایند.
۱۰ بهمن, ۱۳۹۷
گوگل چگونه به کارکنان جهت کسب مهارت های دیجیتال کمک می کند؟

گوگل چگونه به کارکنان جهت کسب مهارت های دیجیتال کمک می کند؟

جاکلین فولر، مدیر کل شرکت گوگل چگونگی آماده سازی شرکت گوگل را برای آینده ی کاری به وسیله ی ایجاد آموزش آنلاین برای افرادی که بیشتراز همه به آن نیازمندند را شرح می دهد.