۱۸ تیر, ۱۴۰۰
بررسی روندهای بازاریابی جهانی در سال 2021

بررسی روندهای بازاریابی جهانی در سال ۲۰۲۱

چگونه می توان پیامد روندهای بازاریابی جهانی را در زمانی که جهان ظاهراً از تعادل خارج شده است و همچنان از راه های غیرقابل پیش بینی تغییر می کند، کشف کرد و مورد بحث قرار داد؟
Secured By miniOrange