۹ مرداد, ۱۳۹۷
شرکت McKinsey & Company

مجموعه ای از جالبترین مقالات اخیر شرکت McKinsey & Company – بخش دوم

شرکت McKinsey & Company ، شرکتی چند ملیتی است که در زمینه مشاوره مدیریتی فعالیت می کند. این شرکت تحلیل های کمی و کیفی را به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریتی انجام می دهد.
۱۴ دی, ۱۳۹۶

محبوبترین مقالات زمینه تحلیلی شرکت  McKinsey & Company در سال ۲۰۱۷

شرکت McKinsey & Company ، شرکتی چند ملیتی است که در زمینه مشاوره مدیریتی فعالیت می کند.
۳ آذر, ۱۳۹۶

مجموعه ای از جالبترین مقالات اخیر شرکت McKinsey & Company

شرکت McKinsey & Company ، شرکتی چند ملیتی است که در زمینه مشاوره مدیریتی فعالیت می کند. این شرکت تحلیل های کمی و کیفی را به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریتی انجام می دهد.
Secured By miniOrange