۱۸ بهمن, ۱۳۹۷
نگاهی به آینده مهندسی بازاریابی

چگونه مهندسی بازاریابی شکاف مابین تجربه و نظریه را در بازاریابی پر می‌کند؟ – بخش پنجم

نگرش‌های مهندسی بازاریابی که دانش خاص مربوط به یک شرکت را در برمی‌گیرد می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا اطلاعات بازارشان را به محصولات عالی تبدیل نمایند.
۱۱ بهمن, ۱۳۹۷
چشم‌انداز مهندسی بازاریابی

چگونه مهندسی بازاریابی شکاف مابین تجربه و نظریه را در بازاریابی پر می‌کند؟ – بخش چهارم

برگ برنده مهندسی بازاریابی چیست؟ مهندسی بازاریابی ارزش قابل‌توجهی را در زمینه‌های کاربردی و آزمایشگاهی فراهم می‌کند.
۴ بهمن, ۱۳۹۷
چگونه مهندسی بازاریابی شکاف مابین تجربه و نظریه را در بازاریابی پر می‌کند؟

چگونه مهندسی بازاریابی شکاف مابین تجربه و نظریه را در بازاریابی پر می کند؟ – بخش سوم

عوامل متعددی ممکن است دوره گذار مهندسی بازاریابی را شکل داده باشد. در اینجا بر سه عامل آن تکیه شده است: 1- مدل‌سازی مصرف‌کننده نهایی، 2- آموزش مصرف‌کننده و 3- مهندسی بازاریابی در اینترنت.
۲۱ دی, ۱۳۹۷
فرصت های مهندسی بازاریابی

چگونه مهندسی بازاریابی شکاف مابین تجربه و نظریه را در بازاریابی پر می کند؟ – بخش دوم

برای موفقیت چندین پیش فرض لازم است: حمایت از سوی مدیریت عالی، سبک شناختی و تجربه استفاده از MMSSو تطبیق MMSSبا محیط تصمیم گیری.
۶ دی, ۱۳۹۷
فرصت های مهندسی بازاریابی

چگونه مهندسی بازاریابی شکاف مابین تجربه و نظریه را در بازاریابی پر می کند؟ – بخش اول

رویکرد مهندسی بازاریابی برای تصمیم‌گیری به تبدیل داده‌های عینی و ذهنی در مورد محیط بازاریابی به تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ کمک می‌کند.
۳۰ آذر, ۱۳۹۷
مزیت های استفاده از مدل های تصمیم گیری

مزیت های استفاده از مدل های تصمیم گیری (مهندسی بازاریابی – بخش ششم)

مدل های تصمیم گیری و مدل های ذهنی باید به صورت همزمان به کار برده  شوند، طوری که هر کدام طوری کار کند که ضعف دیگری را جبران نماید.
۲۲ آذر, ۱۳۹۷
مدل های تصمیم گیری توصیفی و اصولی

مدل های تصمیم گیری توصیفی و اصولی (مهندسی بازاریابی – بخش پنجم)

مدل های تصمیم گیری را می توان بر اساس نوع سئوالات مدیریتی که مورد توجه قرار می گیرد، طبقه بندی کرد: توصیفی یا پیشگویانه و اصولی
۱۵ آذر, ۱۳۹۷
مدل های تصمیم گیری بازاریابی

مدل های کلامی، گرافیکی و ریاضی در بازاریابی (مهندسی بازاریابی – بخش چهارم)

یک روش تمایز بین مدل های تصمیم گیری، برپایه ویژگی های ساختاری آنهاست: کلامی، گرافیکی و ریاضی.
۸ آذر, ۱۳۹۷
مدل های تصمیم گیری بازاریابی

مدل های تصیم گیری بازاریابی (مهندسی بازاریابی – بخش سوم)

مدل های تصمیم گیری یک دسته خاصی از مدلها است که پایه های را برای مهندسی بازاریابی فراهم می کند، همانگونه که یک اسکلت، ساختاری را برای بدن انسان فراهم می کند