کتاب راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق

۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷
مکان مذاکرات

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فراهم کردن پیش زمینه و آمادگی( لجستیک مذاکرات) (بخش دهم)

عبارت لجستیک مذاکرات به تمامی فعالیت های مربوط به تهیه و مرتب کردن مطالب و مدارک لازم برای مذاکرات، کارهای مربوط به برگزاری جلسه مذاکره، امکانات لازم برای حضور در جلسه اطلاق می گردد.
۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فراهم کردن پیش زمینه و آمادگی( لجستیک مذاکرات) (بخش نهم)

عبارت لجستیک مذاکرات به تمامی فعالیت های مربوط به تهیه و مرتب کردن مطالب و مدارک لازم برای مذاکرات، کارهای مربوط به برگزاری جلسه مذاکره مانند آماده سازی محل، تعیین زمان مناسب، امکانات لازم برای حضور در جلسه مثل بلیط هواپیما و ویزا اطلاق می گردد.
۱۸ فروردین, ۱۳۹۷

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیت های آماده سازی پیش از مذاکره (بخش هشتم)

برطبق اهداف و استراتژی های تعیین شده و براساس توانایی ها و تخصص اعضای تیم خود باید برای هر یک از آنها نقشی تعیین کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.
۱۰ دی, ۱۳۹۶

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیت های آماده سازی پیش از مذاکره (بخش هفتم)

تضعیف نظم تیمی مذاکره چه به عمد و چه به سهو، صدمات جبران ناپذیری به استراتژی مذاکره وارد می کند. خطاها و لغزش هایی که در سر میز مذاکره صورت می گیرد نتیجه اختلافات در شیوه مذاکره اعضای تیم خودی، عدم آمادگی کافی، ویا کلافگی مذاکره کنندگان است.
۲۶ آذر, ۱۳۹۶

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیت های آماده سازی پیش از مذاکره (بخش ششم)

بده-بستان یک نوع امتیازدهی است با یک تفاوت مهم؛ در اینجا امتیازدهی کاملا به صورت شرطی است. یعنی فقط در صورتیکه طرف مقابل امتیاز الف را بدهد، شما امتیاز ب را به او خواهید داد.
۲۲ آذر, ۱۳۹۶

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیت های آماده سازی پیش از مذاکره (بخش پنجم)

فارغ از هر نوع مذاکره و هر سبکی که استفاده می شود استراتژی های  کاربردی وجود دارد که هر مذاکره کننده باید از آنها آگاه بوده و در موقع لزوم بتواند از آنها استفاده کند.
۱۹ آذر, ۱۳۹۶

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیتهای آماده سازی پیش از مذاکره(بخش چهارم)

برای استراتژی تعاریف بسیار مختلفی ارایه شده است که پرداختن به آنها در این مقوله نمی گنجد.در منابع مختلف مربوط به مذاکرات ،دسته بندی ها و نام گذاری های گوناگونی در مورد استراتژی ها،سبک ها و روش های معمول ارائه شده است.
۶ آذر, ۱۳۹۶

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیت های آماده سازی پیش از مذاکره (بخش سوم)

فرمول بندی شامل تمامی کارهای مربوط به تعیین هدف ها به طور مشخص و معلوم کردن پارامترهای مربوط، برای موضوعات مورد مذاکره می باشد.
۳۰ آبان, ۱۳۹۶

راهکارهای عملی مذاکرات بین المللی موفق: فعالیت های آماده سازی پیش از مذاکره (بخش دوم)

برنامه ریزی و آماده شدن برای مذاکره بین المللی غالبا یک کار سخت و وقت گیر محسوب می شود که متاسفانه در ایران یا به طور ناقص انجام می گیرد و یا اساسا به آن پرداخته نمی شود.
Secured By miniOrange