۳ دی, ۱۳۹۶

لوس آنجلس به ناوگان اتوبوسرانی تمام برقی مجهز می شود

شهر لوس آنجلس در نظر دارد تا ناوگان اتوبوسرانی خود را تا سال 2030 به طور کامل برقی نماید و با افزودن 25 دستگاه اتوبوس برقی شرکت پروترا به ناوگان اتوبوسرانی خود تا سال 2019 گام مهمی در این راه برخواهد داشت.