تحویل و ارسال بدون وقفه محصولات ضروری به مصرف‌کنندگان در دوران کرونا