به نام پروردگار دانا

برآنیم که سخنی تازه در پهنه دانش مدیریت ایران بیاوریم.

در این راه قول و قرار کردیم که مطالبمان:

  • معتبر بوده و با استفاده از منابع معتبر تهیه شوند،
  • درست و صحیح باشند،
  • تازه و جدید باشند.

ما قول می دهیم که سر قرارمان بمانیم ولی به کمک و همراهی شما نیازمندیم؛

مطالبمان را بخوانید، لذت ببرید و آنها را  به همکاران، دوستان و فامیل معرفی کنید تا با ما همراه شوند:

گوش کن، جاده صدا می زند از دور

قدم های تو را

چشم تو زینت ِ‌ تاریکی نیست

پلک ها را بتکان، کفش به پا کن و بیا….

 شهریور ۱۳۹۶

Secured By miniOrange