پاسخ به تأثیر ویروس کرونا بر زنجیره های تأمین

پاسخ به تأثیر ویروس کرونا بر زنجیره های تأمین

کووید-۱۹ پویایی زنجیره تأمین در صنایع به ویژه صنایع الکرونیک را تحت تأثیر قرار داده است. فعالیت‌های زنجیره تأمین این صنعت احتمالاً در چین انجام می‌گیرد.

دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا

کمیته علمی و راهبردی نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب وکارهای نوپا از تمامی اساتید، دانشجویان و فعالین حوزه مدیریت، کارآفرینی و… دعوت می‌نماید.

صفحه اصلی

کتاب بازاریابی بین المللی و مدیریت صادراتبین المللی شدن یکی از مهم ترین راهبردها در توسعه بازار هر شرکت است. مطالب این کتاب در دو بخش […]

جهانی سازی دیجیتال

جهانی سازی دیجیتال: عصر جدید جریان های جهانی

جهانی سازی دیجیتال چالش‌هایی را به همراه دارد. شرکت‌ها می‌توانند وارد بازارهای جدیدی شوند، اما در معرض فشارهای قیمت‌گذاری، رقبای جهانی و مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال هستند.

جهانی شدن در گذار: آینده تجارت و زنجیره های ارزش

جهانی شدن در گذار: آینده تجارت و زنجیره های ارزش

اگرچه تنش های تجاری غالب است، تغییرات عمیق تر در ماهیت جهانی شدن تا حد زیادی مورد توجه قرار نگرفته است. مکینزی ۲۳ زنجیره ارزش را در ۴۳ کشور تحلیل کرد.

Secured By miniOrange