۸ تیر, ۱۴۰۲

هوش مصنوعی در محل کار: مردم چه می گویند

افرادی که در محل کار برای انقلاب هوش مصنوعی صندلی ردیف اول دارند، چه احساسی نسبت به فناوری فراگیر در چشم انداز شرکت دارند؟
Secured By miniOrange