۲۰ تیر, ۱۴۰۲

۲۷ درصد مشاغل در معرض خطر بالای انقلاب هوش مصنوعی هستند

بیش از یک چهارم مشاغل در OECD متکی به مهارت هایی هستند که می توانند به راحتی در انقلاب هوش مصنوعی آینده خودکار شوند و کارگران می ترسند که شغل خود را به دلیل هوش مصنوعی از دست بدهند.
Secured By miniOrange