۷ بهمن, ۱۳۹۶

ورود سالانه ۲۰۰ هزار تن پوشاک به کشور

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت با اشاره به نیاز ۵۱۰ هزارتنی سالانه کشور به پوشاک گفت: حدود ۳۱۰ هزار تن از نیاز کشور به پوشاک در داخل تولید و ۲۰۰ هزار تن دیگر از طریق واردات رسمی یا قاچاق تأمین می‌شود.
Secured By miniOrange