۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰
شش ملاحظه حاکم بر مدرن سازی بازاریابی

شش ملاحظه حاکم بر مدرن سازی بازاریابی

مدرن سازی سازمان بازاریابی برای باز کردن پتانسیل کامل انقلاب دیجیتال، مستلزم این است که رهبران کسب و کار شش ملاحظه را برطرف کنند.
۲۲ بهمن, ۱۳۹۷
دنیای جدید عرضه‌ی نیروی کار

بازاندیشی کار در عصر دیجیتال – بخش دوم

آخرین تحقیق نشان می‌دهد که حدود 25 درصد از افراد دارای مشاغل سنتی تمایل دارند تا مشاغلی مستقل با خودمختاری بیشتر و کنترل ساعات کاری خود داشته باشند.
۱۵ بهمن, ۱۳۹۷
بازاندیشی کار در عصر دیجیتال

بازاندیشی کار در عصر دیجیتال – بخش اول

دیجیتالی شدن و اتوماسیون از مفروضات اساسی در ارتباط با مشاغل و کارمندان به‌شدت در حال گسترش می‌باشد. در اینجا چارچوب جدیدی برای تفکر در دنیای نوظهور امروزی ارائه خواهیم داد.
۱۰ بهمن, ۱۳۹۷
گوگل چگونه به کارکنان جهت کسب مهارت های دیجیتال کمک می کند؟

گوگل چگونه به کارکنان جهت کسب مهارت های دیجیتال کمک می کند؟

جاکلین فولر، مدیر کل شرکت گوگل چگونگی آماده سازی شرکت گوگل را برای آینده ی کاری به وسیله ی ایجاد آموزش آنلاین برای افرادی که بیشتراز همه به آن نیازمندند را شرح می دهد.
Secured By miniOrange