۷ آذر, ۱۴۰۰

بررسی روند های بازاریابی جهانی در سال ۲۰۲۱- هدف

هدف یعنی اینکه  سازمان ها دلیل وجودی خود و اینکه برای خدمت به چه کسانی ایجاد شده اند را بدانند و این موضوع در راستای تحقق هدف مذکور باشد.
۱۸ تیر, ۱۴۰۰

بررسی روندهای بازاریابی جهانی در سال ۲۰۲۱

چگونه می توان پیامد روندهای بازاریابی جهانی را در زمانی که جهان ظاهراً از تعادل خارج شده است و همچنان از راه های غیرقابل پیش بینی تغییر می کند، کشف کرد و مورد بحث قرار داد؟
Secured By miniOrange