۱۷ اسفند, ۱۳۹۶

مسیر جلب اطمینان فاینانسورها

برنامه جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی به جذب فاینانس‌ها شتاب داده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد انجام پروژه‌های سودآور و اقتصادی تولیدی و عمرانی کشور، اشتغالزایی و افزایش توان صادراتی، علت دریافت فاینانس است. اما سوال این است که در مسیر جذب فاینانسورها به چه عواملی باید توجه کرد؟
۲۹ دی, ۱۳۹۶

سرمایه‌های خارجی به کدام سو می‌رود؟

به طور کلی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی است و همه کشورها بخشی از رشد اقتصادی خود را از طریق سرمایه خارجی تامین می‌کنند؛ بنابراین برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل ضروری است.
Secured By miniOrange