۹ دی, ۱۳۹۸

تحول دولت به‌واسطه دیجیتالی سازی

دولت‌ها می‌توانند خدمات را به‌واسطه دیجیتالی کردن فرآیندها و اِعمال تغییرات سازمانی بهبود بخشند، در هزینه‌ها صرفه‌جویی نمایند و کیفیت زندگی شهروندان را افزایش دهند.
۴ آبان, ۱۳۹۷

تحولات دیجیتال چگونه سیستم‌های مدیریت در حوزه نفت و گاز را بهبود می‌دهد – بخش دوم

قبل از شروع تحولات دیجیتال در سیستم مدیریتی، مدیران برای متمایز کردن خود و دستیابی به مزیت رقابتی بایستی دید شفافی از نحوه استفاده از فناوری داشته باشند.
۲۵ مهر, ۱۳۹۷

تحولات دیجیتال چگونه سیستم‌های مدیریتی در حوزه نفت و گاز را بهبود می‌دهد – بخش اول

برنامه‌های تلفن همراه و تحلیل داده‌ها، سیستم‌های مدیریتی را به ابزارهایی تبدیل کرده‌اند که به طور آنی می‌توانند بهترین عملکردها را به اشتراک بگذارند تا از هماهنگی دیگر بخش‌ها اطمینان حاصل کنند.
۱۴ شهریور, ۱۳۹۷

کاربرد هوش مصنوعی در مراقبت‌های پزشکی

جهان در حال فرگشت و دگرگونی است و کشف و جستجوی چیزی جدید اکنون با یک کلیک امکان‌پذیر است و فناوری مراقبت‌های پزشکی به‌سرعت در حال تغییر و دگرگونی است.
۶ شهریور, ۱۳۹۷

پنج دلیل برای اینکه چرا هوش مصنوعی جایگزین پزشکان نخواهد شد

درزمینه پزشکی، هوش مصنوعی مشاغلی را تصاحب کرده که منجر به ترس و واهمه جامعه پزشکی شده است. آیا پزشکان کارشان را از دست خواهند داد؟
۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷

رشد جهانی سرمایه‌گذاری دیجیتال

موفقیت شرکت‌های دیجیتالی مختلف در بازارهای مطرح سهام نشان داده، اقبال تکنولوژی در عرصه اقتصاد همچنان پررنگ است. از آنجا که فناوری‌های دیجیتال به ارتقای کارآیی، کاهش هزینه‌ها، افزایش جریان درآمد و ایجاد امکانات جدید کمک می‌کند.
Secured By miniOrange