۲۶ فروردین, ۱۴۰۳

آیا داده‌های شرکت شما برای هوش مصنوعی مولد (Generative AI) آماده است؟

اکثر شرکت‌ها هنوز برای هوش مصنوعی مولد که می‌تواند عملیات، بازاریابی، تحقیق و توسعه و موارد دیگر را متحول کند، آماده نیستند، زیرا داده‌های آن‌ها برای این فناوری جدید آماده نشده است.
۱۷ بهمن, ۱۳۹۷

بحث پیرامون دیجیتال: جنگ نوین برای استعداد

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که شرکت‌ها به هنگام اتخاذ و به‌کارگیری فرآیندهای دیجیتال با آن روبرو می‌شوند یافتن درست‌ترین استعداد برای انجام آن کار است و این حقیقتی انکارناپذیر است.
Secured By miniOrange