۶ بهمن, ۱۴۰۱

بازاریابی تلنگر (Nudge Marketing) چیست؟

بازاریابی تلنگر (Nudge Marketing) فرآیند برقراری ارتباط پیام هایی است که با توسل به روانشناسی فردی، رفتار مطلوب را تشویق می کند.
Secured By miniOrange