۷ آذر, ۱۴۰۰

بررسی روند های بازاریابی جهانی در سال ۲۰۲۱- هدف

هدف یعنی اینکه  سازمان ها دلیل وجودی خود و اینکه برای خدمت به چه کسانی ایجاد شده اند را بدانند و این موضوع در راستای تحقق هدف مذکور باشد.
۳۰ آذر, ۱۳۹۹

 ۱۸۱ نفر از برترین مدیران اجرایی متوجه شده‌اند که شرکت‌ها فراسوی سودآوری به یک هدف نیاز دارند

تنها هدف، پیگیری سود نیست بلکه نیروی روح‌بخش برای دستیابی به آنهاست. سود با هدف نامتناقض نیست بلکه در حقیقت به شکل ناگسستنی، سود و هدف با یکدیگر مرتبط هستند.
Secured By miniOrange