۷ خرداد, ۱۴۰۲

رهبران مالی آسیا به دنبال بهبود پادمان‌های بازار هستند

رهبران مالی آسیا به دنبال راه‌هایی هستند که با استفاده از آن‌ها ایمنی‌ها را تقویت کرده و نیازهای مالی اضطراری در طول بحران‌های جهانی و حوادث طبیعی را برطرف سازند
Secured By miniOrange