۲۲ شهریور, ۱۴۰۱

سفر مشتری در برندسازی دیجیتال

مدیریت موثر برندسازی دیجیتال نیاز به درک سفر مشتری دارد. در این فصل با ابزارهایی آشنا می‌شویم که به ما کمک می‌کنند از نسبت به سفر مشتری آگاه شویم.
Secured By miniOrange