بهترین کتاب‌های تجاری برای تابستان ۲۰۱۹ به انتخاب Forbes