بسیاری از استراتژی ها شکست می‌خورند چون اساساً استراتژی نیستند

Secured By miniOrange