چه زمانی ابتکار عمل را در کار به دست بگیریم و چه زمانی نیازی به این کار نیست

Secured By miniOrange